Welcome To WWW.XOSO.NET - Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Ba

Thứ ba
31/3/2015
Bến Tre
50 - 92
Vũng Tàu
20 - 23
Bạc Liêu
86 - 93
Thứ ba
24/3/2015
Bến Tre
36 - 16
Vũng Tàu
33 - 40
Bạc Liêu
15 - 49
Thứ ba
17/3/2015
Bến Tre
14 - 80
Vũng Tàu
62 - 92
Bạc Liêu
62 - 91
Thứ ba
10/3/2015
Bến Tre
03 - 20
Vũng Tàu
97 - 31
Bạc Liêu
56 - 68
Thứ ba
3/3/2015
Bến Tre
32 - 24
Vũng Tàu
60 - 46
Bạc Liêu
35 - 52
Thứ ba
24/2/2015
Bến Tre
13 - 19
Vũng Tàu
01 - 08
Bạc Liêu
89 - 13
Thứ ba
17/2/2015
Bến Tre
64 - 81
Vũng Tàu
39 - 09
Bạc Liêu
50 - 68
Thứ ba
10/2/2015
Bến Tre
42 - 41
Vũng Tàu
62 - 66
Bạc Liêu
99 - 94
Thứ ba
3/2/2015
Bến Tre
81 - 52
Vũng Tàu
73 - 15
Bạc Liêu
57 - 16
Thứ ba
27/1/2015
Bến Tre
37 - 31
Vũng Tàu
87 - 90
Bạc Liêu
72 - 74
Thứ ba
20/1/2015
Bến Tre
42 - 19
Vũng Tàu
89 - 86
Bạc Liêu
90 - 08
Thứ ba
13/1/2015
Bến Tre
33 - 59
Vũng Tàu
48 - 63
Bạc Liêu
12 - 48
Thứ ba
6/1/2015
Bến Tre
19 - 01
Vũng Tàu
37 - 07
Bạc Liêu
93 - 73
Thứ ba
30/12/2014
Bến Tre
37 - 52
Vũng Tàu
06 - 08
Bạc Liêu
17 - 74
Thứ ba
23/12/2014
Bến Tre
55 - 55
Vũng Tàu
13 - 84
Bạc Liêu
73 - 87
Thứ ba
16/12/2014
Bến Tre
77 - 98
Vũng Tàu
16 - 82
Bạc Liêu
76 - 39
Thứ ba
9/12/2014
Bến Tre
26 - 32
Vũng Tàu
50 - 88
Bạc Liêu
75 - 07
Thứ ba
2/12/2014
Bến Tre
83 - 39
Vũng Tàu
60 - 04
Bạc Liêu
41 - 36
Thứ ba
25/11/2014
Bến Tre
37 - 53
Vũng Tàu
88 - 57
Bạc Liêu
37 - 53
Thứ ba
18/11/2014
Bến Tre
09 - 61
Vũng Tàu
91 - 71
Bạc Liêu
78 - 00
Thứ ba
11/11/2014
Bến Tre
41 - 32
Vũng Tàu
56 - 11
Bạc Liêu
06 - 43
Thứ ba
4/11/2014
Bến Tre
59 - 46
Vũng Tàu
76 - 44
Bạc Liêu
83 - 06
Thứ ba
28/10/2014
Bến Tre
12 - 07
Vũng Tàu
37 - 44
Bạc Liêu
43 - 49
Thứ ba
21/10/2014
Bến Tre
68 - 82
Vũng Tàu
61 - 28
Bạc Liêu
70 - 84
Thứ ba
14/10/2014
Bến Tre
54 - 15
Vũng Tàu
07 - 53
Bạc Liêu
90 - 82
Thứ ba
7/10/2014
Bến Tre
32 - 53
Vũng Tàu
05 - 27
Bạc Liêu
94 - 47
Thứ ba
30/9/2014
Bến Tre
27 - 24
Vũng Tàu
66 - 01
Bạc Liêu
19 - 89
Thứ ba
23/9/2014
Bến Tre
74 - 70
Vũng Tàu
30 - 00
Bạc Liêu
21 - 03
Thứ ba
16/9/2014
Bến Tre
61 - 35
Vũng Tàu
66 - 94
Bạc Liêu
32 - 04
Thứ ba
9/9/2014
Bến Tre
01 - 89
Vũng Tàu
40 - 78
Bạc Liêu
42 - 05