Welcome To WWW.XOSO.NET - Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Ba

Thứ ba
16/12/2014
Bến Tre
77 - 98
Vũng Tàu
16 - 82
Bạc Liêu
76 - 39
Thứ ba
9/12/2014
Bến Tre
26 - 32
Vũng Tàu
50 - 88
Bạc Liêu
75 - 07
Thứ ba
2/12/2014
Bến Tre
83 - 39
Vũng Tàu
60 - 04
Bạc Liêu
41 - 36
Thứ ba
25/11/2014
Bến Tre
37 - 53
Vũng Tàu
88 - 57
Bạc Liêu
37 - 53
Thứ ba
18/11/2014
Bến Tre
09 - 61
Vũng Tàu
91 - 71
Bạc Liêu
78 - 00
Thứ ba
11/11/2014
Bến Tre
41 - 32
Vũng Tàu
56 - 11
Bạc Liêu
06 - 43
Thứ ba
4/11/2014
Bến Tre
59 - 46
Vũng Tàu
76 - 44
Bạc Liêu
83 - 06
Thứ ba
28/10/2014
Bến Tre
12 - 07
Vũng Tàu
37 - 44
Bạc Liêu
43 - 49
Thứ ba
21/10/2014
Bến Tre
68 - 82
Vũng Tàu
61 - 28
Bạc Liêu
70 - 84
Thứ ba
14/10/2014
Bến Tre
54 - 15
Vũng Tàu
07 - 53
Bạc Liêu
90 - 82
Thứ ba
7/10/2014
Bến Tre
32 - 53
Vũng Tàu
05 - 27
Bạc Liêu
94 - 47
Thứ ba
30/9/2014
Bến Tre
27 - 24
Vũng Tàu
66 - 01
Bạc Liêu
19 - 89
Thứ ba
23/9/2014
Bến Tre
74 - 70
Vũng Tàu
30 - 00
Bạc Liêu
21 - 03
Thứ ba
16/9/2014
Bến Tre
61 - 35
Vũng Tàu
66 - 94
Bạc Liêu
32 - 04
Thứ ba
9/9/2014
Bến Tre
01 - 89
Vũng Tàu
40 - 78
Bạc Liêu
42 - 05
Thứ ba
2/9/2014
Bến Tre
80 - 48
Vũng Tàu
98 - 79
Bạc Liêu
49 - 08
Thứ ba
26/8/2014
Bến Tre
23 - 24
Vũng Tàu
80 - 70
Bạc Liêu
04 - 78
Thứ ba
19/8/2014
Bến Tre
09 - 37
Vũng Tàu
21 - 95
Bạc Liêu
83 - 60
Thứ ba
12/8/2014
Bến Tre
64 - 22
Vũng Tàu
36 - 96
Bạc Liêu
90 - 90
Thứ ba
5/8/2014
Bến Tre
57 - 57
Vũng Tàu
21 - 18
Bạc Liêu
12 - 34
Thứ ba
29/7/2014
Bến Tre
13 - 40
Vũng Tàu
39 - 33
Bạc Liêu
55 - 90
Thứ ba
22/7/2014
Bến Tre
33 - 60
Vũng Tàu
55 - 69
Bạc Liêu
20 - 55
Thứ ba
15/7/2014
Bến Tre
57 - 51
Vũng Tàu
06 - 41
Bạc Liêu
72 - 68
Thứ ba
8/7/2014
Bến Tre
58 - 00
Vũng Tàu
99 - 65
Bạc Liêu
42 - 07
Thứ ba
1/7/2014
Bến Tre
40 - 41
Vũng Tàu
10 - 23
Bạc Liêu
11 - 19
Thứ ba
24/6/2014
Bến Tre
93 - 88
Vũng Tàu
13 - 54
Bạc Liêu
65 - 37
Thứ ba
17/6/2014
Bến Tre
76 - 63
Vũng Tàu
03 - 72
Bạc Liêu
20 - 59
Thứ ba
10/6/2014
Bến Tre
82 - 51
Vũng Tàu
66 - 56
Bạc Liêu
79 - 66
Thứ ba
3/6/2014
Bến Tre
74 - 74
Vũng Tàu
01 - 97
Bạc Liêu
54 - 80
Thứ ba
27/5/2014
Bến Tre
77 - 00
Vũng Tàu
13 - 03
Bạc Liêu
08 - 75