Welcome To WWW.XOSO.NET - Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Ba

Thứ ba
16/9/2014
Bến Tre
61 - 35
Vũng Tàu
66 - 94
Bạc Liêu
32 - 04
Thứ ba
9/9/2014
Bến Tre
01 - 89
Vũng Tàu
40 - 78
Bạc Liêu
42 - 05
Thứ ba
2/9/2014
Bến Tre
80 - 48
Vũng Tàu
98 - 79
Bạc Liêu
49 - 08
Thứ ba
26/8/2014
Bến Tre
23 - 24
Vũng Tàu
80 - 70
Bạc Liêu
04 - 78
Thứ ba
19/8/2014
Bến Tre
09 - 37
Vũng Tàu
21 - 95
Bạc Liêu
83 - 60
Thứ ba
12/8/2014
Bến Tre
64 - 22
Vũng Tàu
36 - 96
Bạc Liêu
90 - 90
Thứ ba
5/8/2014
Bến Tre
57 - 57
Vũng Tàu
21 - 18
Bạc Liêu
12 - 34
Thứ ba
29/7/2014
Bến Tre
13 - 40
Vũng Tàu
39 - 33
Bạc Liêu
55 - 90
Thứ ba
22/7/2014
Bến Tre
33 - 60
Vũng Tàu
55 - 69
Bạc Liêu
20 - 55
Thứ ba
15/7/2014
Bến Tre
57 - 51
Vũng Tàu
06 - 41
Bạc Liêu
72 - 68
Thứ ba
8/7/2014
Bến Tre
58 - 00
Vũng Tàu
99 - 65
Bạc Liêu
42 - 07
Thứ ba
1/7/2014
Bến Tre
40 - 41
Vũng Tàu
10 - 23
Bạc Liêu
11 - 19
Thứ ba
24/6/2014
Bến Tre
93 - 88
Vũng Tàu
13 - 54
Bạc Liêu
65 - 37
Thứ ba
17/6/2014
Bến Tre
76 - 63
Vũng Tàu
03 - 72
Bạc Liêu
20 - 59
Thứ ba
10/6/2014
Bến Tre
82 - 51
Vũng Tàu
66 - 56
Bạc Liêu
79 - 66
Thứ ba
3/6/2014
Bến Tre
74 - 74
Vũng Tàu
01 - 97
Bạc Liêu
54 - 80
Thứ ba
27/5/2014
Bến Tre
77 - 00
Vũng Tàu
13 - 03
Bạc Liêu
08 - 75
Thứ ba
20/5/2014
Bến Tre
33 - 96
Vũng Tàu
59 - 96
Bạc Liêu
24 - 47
Thứ ba
13/5/2014
Bến Tre
49 - 98
Vũng Tàu
33 - 96
Bạc Liêu
44 - 37
Thứ ba
6/5/2014
Bến Tre
53 - 68
Vũng Tàu
96 - 25
Bạc Liêu
30 - 32
Thứ ba
29/4/2014
Bến Tre
33 - 83
Vũng Tàu
62 - 03
Bạc Liêu
29 - 19
Thứ ba
22/4/2014
Bến Tre
83 - 18
Vũng Tàu
76 - 04
Bạc Liêu
88 - 72
Thứ ba
15/4/2014
Bến Tre
88 - 89
Vũng Tàu
75 - 62
Bạc Liêu
00 - 68
Thứ ba
8/4/2014
Bến Tre
36 - 64
Vũng Tàu
80 - 46
Bạc Liêu
15 - 14
Thứ ba
1/4/2014
Bến Tre
29 - 91
Vũng Tàu
55 - 34
Bạc Liêu
48 - 15
Thứ ba
25/3/2014
Bến Tre
01 - 36
Vũng Tàu
17 - 20
Bạc Liêu
19 - 04
Thứ ba
18/3/2014
Bến Tre
19 - 78
Vũng Tàu
49 - 62
Bạc Liêu
50 - 29
Thứ ba
11/3/2014
Bến Tre
08 - 58
Vũng Tàu
21 - 92
Bạc Liêu
68 - 54
Thứ ba
4/3/2014
Bến Tre
92 - 21
Vũng Tàu
27 - 73
Bạc Liêu
84 - 15
Thứ ba
25/2/2014
Bến Tre
47 - 68
Vũng Tàu
24 - 93
Bạc Liêu
49 - 77